Preklad výmysel

Preklad slova výmysel zo slovenčiny do angličtiny:


výmysel
concoction
contraption
excogitation
fable
fabrication
fake
fancy
fiction
figment
forgery
fudge
hickey
invention
make-up
myth
sweat
untruth
vapour

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

odvar
zmes


concoction synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

intermixture
🔄
zmiešanina
🔄
prímes
🔄
zmes
🔄
zmiešavanie
🔄
zmiešanie
🔄
miešanie
confection
🔄
sladkosti
🔄
konfekcia
🔄
zaváranina
contrivance
🔄
dôvtip
🔄
zámer
🔄
pasca
🔄
machinácie
🔄
vynález
🔄
vynaliezavosť
convenience
🔄
vymoženosť
🔄
príslušenstvo
🔄
pohodlie
🔄
príležitosť
🔄
výhoda
🔄
vhodnosť
gadget
🔄
prístroj
🔄
mechanické zariadenie
🔄
dômyselný prístroj
🔄
strojček
🔄
vynaliezavý nápad
🔄
úskok
gizmo
🔄
vecička
🔄
termín so všeobecným použitím
gismo
🔄
nejaká tá vec
widget
🔄
nástroj
🔄
pomôcka
🔄
užitočný objekt
appliance
🔄
prostriedok
🔄
prípravok
🔄
použitie
🔄
upotrebenie
🔄
požiarna striekačka
🔄
zariadenie

Preklad slova výmysel použitý vo vetách:

“he volunteered to taste her latest concoction”
“loud, filthy mechanical contraption”
“contraption that looked like”
“metal contraption that looked”
“she has no peer in the concoction of mystery stories”


Používanie a aktuálnosť prekladu concoction:

slovo concoction


Používanie a aktuálnosť prekladu contraption:

slovo contraption