Preklad vypracovať napevno

Preklad slova vypracovať napevno zo slovenčiny do angličtiny:


vypracovať napevno
firm up

Anglický preklad firm up sa používa aj vo význame:

dohodnúť
zariadiť
zjednať
podporiť
zhutniť
spevniť sa


Preklad slova vypracovať napevno použitý vo vete:

“firm up one's plans”


Používanie a aktuálnosť prekladu firm up:

slovo firm up