Preklad waiter

Preklad slova waiter z angličtiny do slovenčiny:


waiter
čašník
tácňa
podnos
obsluhujúca osoba
vrchný
tácka
čakajúci


waiter synonymum:

waiter
🔄
server

História a aktuálnosť slova waiter:

slovo waiter


Asociatívne výrazy:

waiter
🔄
carhop
🔄
counterman
🔄
counterperson
🔄
counterwoman
🔄
sommelier
🔄
wine steward
🔄
wine waiter
🔄
waitress
🔄
lurcher
🔄
lurker
🔄
skulker