Preklad Walesan

Preklad slova Walesan zo slovenčiny do angličtiny:


Walesan
Cambrian


Používanie a aktuálnosť prekladu Cambrian:

slovo Cambrian