Preklad walk

Preklad slova walk z angličtiny do slovenčiny:


walk
viesť
chodiť
prechádzka
ísť
chôdza
ísť pešo
prechádzať sa
krok
obchôdzka
cestička
chodník
promenáda
kráčať
zamestnanie
postavenie
ísť krokom
stromoradie
uberať sa
vychádzka
vychádzkový
aleja
vstúpiť do

Ako použiť slovo walk vo vetách:

walk a horse uphill”
“I'll walk you to your car”
“We must walk with our dispossessed brothers and sisters”
“a baby learning to walk
“The patient cannot walk yet”


walk synonymá:

walk
🔄
paseo
🔄
take the air
🔄
base on balls
🔄
manner of walking
🔄
walkway
🔄
pass
🔄
walking
🔄
walk of life

História a aktuálnosť slova walk:

slovo walk


Asociatívne výrazy:

walk
🔄
ambulation
🔄
noctambulation
🔄
noctambulism
🔄
sleepwalking
🔄
somnambulation
🔄
somnambulism
🔄
gait
🔄
march
🔄
marching
🔄
plod
🔄
plodding