Preklad Washingtonov pamätník

Preklad slova Washingtonov pamätník zo slovenčiny do angličtiny:


Washingtonov pamätník
Washington Monument


Používanie a aktuálnosť prekladu Washington Monument:

slovo Washington Monument