Preklad Widalova reakcia

Preklad slova Widalova reakcia zo slovenčiny do angličtiny:


Widalova reakcia
Widal test


Používanie a aktuálnosť prekladu Widal test:

slovo Widal test