Preklad Wilsonova hmlová komora

Preklad slova Wilsonova hmlová komora zo slovenčiny do angličtiny:


Wilsonova hmlová komora
Wilson cloud chamber


Používanie a aktuálnosť prekladu Wilson cloud chamber:

slovo Wilson cloud chamber