Preklad xantelazma

Preklad slova xantelazma zo slovenčiny do angličtiny:


xantelazma
xanthelasma


Používanie a aktuálnosť prekladu xanthelasma:

slovo xanthelasma