Preklad Xantipa

Preklad slova Xantipa zo slovenčiny do angličtiny:


Xantipa
shrew
termagant

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

čertica
dračica
fúria
piskor


shrew synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

shrewmouse
🔄
piskor

Preklad slova Xantipa použitý vo vetách:

“but she 's no shrew”
“a termagant woman”


Používanie a aktuálnosť prekladu shrew:

slovo shrew


Používanie a aktuálnosť prekladu termagant:

slovo termagant