Preklad xantoblastom

Preklad slova xantoblastom zo slovenčiny do angličtiny:


xantoblastom
xanthoma


Používanie a aktuálnosť prekladu xanthoma:

slovo xanthoma