Preklad xantofyl

Preklad slova xantofyl zo slovenčiny do angličtiny:


xantofyl
xanthophyll


Používanie a aktuálnosť prekladu xanthophyll:

slovo xanthophyll