Preklad xantom nádorový

Preklad slova xantom nádorový zo slovenčiny do angličtiny:


xantom nádorový
xanthoma


Používanie a aktuálnosť prekladu xanthoma:

slovo xanthoma