Preklad Xenofón

Preklad slova Xenofón zo slovenčiny do angličtiny:


Xenofón
Xenophon


Používanie a aktuálnosť prekladu Xenophon:

slovo Xenophon