Preklad yobbo

Preklad slova yobbo z angličtiny do slovenčiny:


yobbo
usmrkanec


yobbo synonymá:

yobbo
🔄
roughneck
🔄
tough
🔄
hooligan
🔄
ruffian
🔄
rowdy
🔄
bully
🔄
yobo
🔄
yob

História a aktuálnosť slova yobbo:

slovo yobbo


Asociatívne výrazy:

yobbo
🔄
bullyboy
🔄
muscle
🔄
muscleman
🔄
skin
🔄
skinhead
🔄
plug-ugly
🔄
tough guy