Preklad yobo

Preklad slova yobo z angličtiny do slovenčiny:


yobo
usmrkanec


yobo synonymá:

yobo
🔄
ruffian
🔄
tough
🔄
yob
🔄
bully
🔄
yobbo
🔄
rowdy
🔄
hooligan
🔄
roughneck

História a aktuálnosť slova yobo:

slovo yobo


Asociatívne výrazy:

yobo
🔄
bullyboy
🔄
muscle
🔄
muscleman
🔄
skin
🔄
skinhead
🔄
plug-ugly
🔄
tough guy