Preklad záchytné miesto

Preklad slova záchytné miesto zo slovenčiny do angličtiny:


záchytné miesto
handhold


Používanie a aktuálnosť prekladu handhold:

slovo handhold