Preklad záložný dlžník

Preklad slova záložný dlžník zo slovenčiny do angličtiny:


záložný dlžník
bailor


Používanie a aktuálnosť prekladu bailor:

slovo bailor