Preklad zamerať adresne

Preklad slova zamerať adresne zo slovenčiny do angličtiny:


zamerať adresne
personalize

Anglický preklad personalize sa používa aj vo význame:

zosobnenie
personalizovanie
personalizácia
zamerať osobne
zosobňovať
stelesňovať
personifikovať
zosobniť program
zosobniť


personalize synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

individualize
🔄
individualizovať
🔄
byť typický pre
🔄
vyznačovať
🔄
brať jednotlivo
🔄
špecifikovať

Preklad slova zamerať adresne použitý vo vetách:

“personalize emails to potential customers”
“personalize a drug regimen”


Používanie a aktuálnosť prekladu personalize:

slovo personalize