Preklad zaostávať vo vývoji

Preklad slova zaostávať vo vývoji zo slovenčiny do angličtiny:


zaostávať vo vývoji
underdevelop


Používanie a aktuálnosť prekladu underdevelop:

slovo underdevelop