Preklad zastúpenie v parlamente

Preklad slova zastúpenie v parlamente zo slovenčiny do angličtiny:


zastúpenie v parlamente
representation

Anglický preklad representation sa používa aj vo význame:

reprezentácia
reprezentovanie
zastúpenie
vyjadrenie
zobrazenie
znázorňovanie
vylíčenie
tvrdenie
zahranie
urgencia
znázornenie


representation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

delegacy
🔄
delegácia
🔄
delegovanie
🔄
menovanie delegátom
🔄
nominácia delegáta
🔄
posolstvo
agency
🔄
pôsobenie
🔄
kancelária
🔄
predpredaj
🔄
vplyv
🔄
agenda
🔄
filiálka
theatrical performance
🔄
divadelné predstavenie
theatrical
🔄
divadelný
🔄
herecký
🔄
afektovaný
🔄
teatrálny
🔄
divadelné
🔄
strojený
histrionics
🔄
herectvo

Preklad slova zastúpenie v parlamente použitý vo vetách:

“and on their representation”
“representation at Community level”
“and without legal representation”
“diplomatic or consular representation”
“a Congressional vacancy occurred in the representation from California”


Používanie a aktuálnosť prekladu representation:

slovo representation