Preklad závodisko

Preklad slova závodisko zo slovenčiny do angličtiny:


závodisko
field

Anglický preklad field sa používa aj vo význame:

pole
oblasť
odbor
sféra
priestor
terén
ihrisko
závodníci
podklad
pozadie
snímka


field synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

battleground
🔄
bojisko
discipline
🔄
disciplína
🔄
poriadok
🔄
kázeň
🔄
výcvik
🔄
cvik
🔄
cvičenie
subject
🔄
subjekt
🔄
vec
🔄
predmet
🔄
podrobiť
🔄
námet
🔄
téma
subject field
🔄
oblasť poznania
🔄
odbor
🔄
predmetové pole
🔄
tematické pole
field of study
🔄
študijný odbor
🔄
odbor, študijný
study
🔄
študovať
🔄
štúdium
🔄
učiť sa
🔄
študovňa
🔄
štúdia
🔄
pracovňa
bailiwick
🔄
územná jednotka pod jurisdikciou zástupcu šerifa
field of force
🔄
silové pole
force field
🔄
silové pole
line of business
🔄
obor
🔄
odvetvie podnikania
🔄
predmet podnikania
🔄
odbor obchodu
🔄
druh obchodu
sphere
🔄
guľa
🔄
sféra
🔄
rozsah
🔄
zemeguľa
🔄
dosah
🔄
nebesia
domain
🔄
doména
🔄
oblasť
🔄
územie
🔄
doménový
🔄
oblastný
🔄
územný
area
🔄
oblasť
🔄
priestor
🔄
zóna
🔄
územie
🔄
miesto
🔄
rozloha
orbit
🔄
orbita
🔄
obežná dráha
🔄
vychyľovací
🔄
lietať
🔄
obiehať
arena
🔄
aréna
🔄
javisko
🔄
letné divadlo
🔄
zápasisko
🔄
scéna
playing field
🔄
ihrisko
playing area
🔄
hracia plocha
plain
🔄
jasný
🔄
nížina
🔄
planina
🔄
rovinatý
🔄
nížinný
🔄
škaredý
champaign
🔄
otvorená krajina
🔄
plocha
🔄
rovina
🔄
oblasť
🔄
plochý
theater
🔄
divadlo
🔄
kino
theatre
🔄
divadlo
🔄
javisko
🔄
prednášková miestnosť
🔄
poslucháreň
🔄
dramatická literatúra
🔄
dráma
theatre of operations
🔄
bojisko
🔄
priestor bojovej činnosti
field of view
🔄
zorné pole
🔄
výhľadové pole
airfield
🔄
letisko
landing field
🔄
letisko
flying field
🔄
letisko
battlefield
🔄
bojisko

Preklad slova závodisko použitý vo vetách:

“EEC in this field”
“a copper field”
“a product tested in the field”
“anthropologists do much of their work in the field”
“the set of all rational numbers is a field”


Používanie a aktuálnosť prekladu field:

slovo field