Preklad zbaviť spôsobilosti

Preklad slova zbaviť spôsobilosti zo slovenčiny do angličtiny:


zbaviť spôsobilosti
disable

Anglický preklad disable sa používa aj vo význame:

vypnúť
deaktivovať
zablokovať
deaktivácia
zablokovanie
vypnutý
deaktivovaný
zablokovaný
vyradiť
vyradiť z činnosti
dezaktivovať


disable synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

incapacitate
🔄
vyhlásiť za nespôsobilého
🔄
urobiť neschopným
invalid
🔄
invalidný
🔄
neplatný
🔄
neschopný
🔄
slabý
🔄
chorý
🔄
neplatná
handicap
🔄
handicapovať
🔄
nevýhoda
🔄
prekážka
🔄
poškodiť
🔄
znevýhodnenie
disenable
🔄
urobiť nespôsobilým

Preklad slova zbaviť spôsobilosti použitý vo vete:

“disable this command on your computer”


Používanie a aktuálnosť prekladu disable:

slovo disable