Preklad zdesiť sa

Preklad slova zdesiť sa zo slovenčiny do angličtiny:


zdesiť sa
frighten

Anglický preklad frighten sa používa aj vo význame:

poľakať
vydesiť
vyľakať
naľakať
ľakať
nastrašiť
plašiť
odplašiť
podesiť
splašiť
strašiť


frighten synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

scare
🔄
strach
🔄
panika
🔄
strašiť
🔄
poľakať
🔄
plašiť
🔄
postrašiť
affright
🔄
vydesiť
fright
🔄
zľaknutie
🔄
ľak
🔄
panika
🔄
postrach
🔄
strach
🔄
úľak

Preklad slova zdesiť sa použitý vo vetách:

“to frighten away pigeons from the roof”
“frighten many people, but”


Používanie a aktuálnosť prekladu frighten:

slovo frighten