Preklad značka výrobcu vozidla

Preklad slova značka výrobcu vozidla zo slovenčiny do angličtiny:


značka výrobcu vozidla
emblem

Anglický preklad emblem sa používa aj vo význame:

znak
symbol
odznak


emblem synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

allegory
🔄
alegória
🔄
inotaj
🔄
personifikácia
🔄
obrazné vyjadrenie myšlienky
🔄
personifikácie všeobecnej idey
🔄
personifikácie všeobecného pojmu

Preklad slova značka výrobcu vozidla použitý vo vetách:

“emblem, together with one”
“the emblem of the air force”
“as the national emblem”
“"a bed of sweet-scented lilies, the emblem of France"”
“trucks marked with the company emblem”


Používanie a aktuálnosť prekladu emblem:

slovo emblem