Preklad Zone of Interior

Preklad slova Zone of Interior z angličtiny do slovenčiny:


Zone of Interior
vnútorná zóna
zázemie


História a aktuálnosť slova Zone of Interior:

slovo Zone of Interior