Preklad zostavovač

Preklad slova zostavovač zo slovenčiny do angličtiny:


zostavovač
compiler
compiling program

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kompilujúci program
prekladač
prekladací program
kompilátor
zostavovateľ
spracovateľ


compiler synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

encyclopaedist
🔄
encyklopedista

Preklad slova zostavovač použitý vo vete:

“a compiler of anthologies”


Používanie a aktuálnosť prekladu compiler:

slovo compiler


Používanie a aktuálnosť prekladu compiling program:

slovo compiling program